Gemeente Ede

Inspraak beleidsvoornemen (3)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 6 april 2000 t/m 3 mei 2000 het volgende beleidsvoornemen ter inzage ligt:

Voorontwerp-bestemmingsplan Wekerom 'Bedrijventerrein Willinkhuizen' Dit plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein tussen de Lage Valkseweg en de Oude Willinkhuizerweg in de kern Wekerom.

Het bovengenoemde beleidsvoornemen ligt ter inzage bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu in stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. De informatiebalie is van maandag t/m donderdag geopend van
9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Belanghebbenden worden van 6 april 2000 t/m 3 mei 2000 in de gelegenheid gesteld om op het plan te reageren:
- een schriftelijke inspraakreactie kan worden gezonden aan het college van burgemeester en
wethouders van Ede, postbus 9024, 6710 HM te Ede.
- een mondelinge reactie m.b.t. het bovengenoemde plan kan worden gegeven na afspraak met mevrouw Gerritse, tel. (0318) 68 07 97 van de afdeling Buitengebied van de gemeente Ede.

Op woensdag 12 april 2000 wordt in Dorpshuis 'de Kastanjehof' in Wekerom een inloopavond gehouden. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst bestaat de mogelijkheid tot het geven van een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie.

Van de schriftelijke en mondelinge reacties wordt een verslag gemaakt.Ede, 5 april 2000

Deel: ' Inspraak beleidsvoornemen gemeente Ede (3) '
Lees ook