Gemeente Ede

Inspraak beleidsvoornemen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat gedurende de periode van 4 oktober 2001 t/m 31 oktober 2001 het volgende beleidsvoornemen ter inzage ligt:

Partiële herziening van het bestemmingsplan Ederveen omgeving Bruinehorst 45.

Dit plan voorziet in een bestemmingsplan regeling om op het perceel Bruinehorst 45 in Ederveen een functieverandering van Agrarische doeleinden (A) naar Woondoeleinden (W) mogelijk te maken. Hierdoor wordt de bouw van maximaal één extra woning mogelijk gemaakt.

Het bovengenoemde beleidsvoornemen ligt ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het stadskantoor De Doe­ len', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Belanghebbenden worden gedurende de periode van 4 oktober 2001 t/m 31 oktober 2001 in de

gelegenheid gesteld om op het plan te reageren:

een schriftelijke inspraakreactie kan worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Ede, Postbus 9024, 6710 HM in EDE.

een mondelinge reactie m.b.t. het bovengenoemde plan kan worden gegeven na afspraak met de heer R. Borkent, tel. (0318) 68 06 13 van de afdeling Stedelijk Gebied van de gemeente Ede.

Van de schriftelijke en mondelinge reacties wordt een verslag gemaakt.
---

Ede, 8 oktober 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak beleidsvoornemen gemeente Ede '
Lees ook