> Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 5 juni 2002

INSPRAAK HERINRICHTING EN RIOOLVERVANGING AKERT (STRAAT)

Volgend voorjaar zal de riolering in de straat de Akert worden vervangen. Tegelijkertijd vindt een herinrichting plaats om de bestaande verkeersproblemen op te lossen en de weg in te richten als verblijfsgebied (30 km/uur-gebied) volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. De plannen voor deze werkzaamheden liggen ter inzage van donderdag 6 juni tot en met woensdag 3 juli aanstaande. Iedereen kan hierop mondeling of schriftelijk reageren. Op woensdag 19 juni wordt er bovendien een inspraakavond gehouden.

De riolering in de Akert is zeer slecht en moet op korte termijn worden vervangen. Daarnaast bestaan er in de straat een aantal verkeersproblemen. Zo vindt er veel sluipverkeer plaats, vooral in de ochtend- en avondspits en wordt er op de zuid-noordrichting hard gereden vanwege het weinig kruisende verkeer van rechts. Bovendien is de oversteekbaarheid ter hoogte van de serviceflat 'Kastanjehof' een probleem.

Om deze problemen op de lossen en de straat tevens in te richten als verblijfsgebied (30 km-zone), zal de rijbaan worden versmald en zullen op diverse plaatsen verkeersremmende maatregelen worden getroffen in de vorm van drempels en plateaus. Verder zal het aantal ingangen naar de parkeerterreinen bij de flats worden verminderd en zal de situatie bij de Kastanjehof worden verbeterd.

INSPRAAKBIJEENKOMST
Op woensdag 19 juni aanstaande vindt er een inspraakavond plaats. De bijeenkomst wordt voorgezeten door wethouder W.H.M. Maasakkers en vindt plaats in 't Kruispunt, Slachthuisstraat 22. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom.

AANMELDEN
Als u de inspraakavond bij wilt wonen, verzoeken wij u om uw komst vooraf telefonisch te melden bij de receptie in het gemeentehuis. De receptie is bereikbaar via telefoonnummer 2893893. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw G. van Apeldoorn van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonummer 2893954.

Deel: ' Inspraak herinrichting en rioolvervanging de Akert, Geldrop '
Lees ook