Gemeente Hilversum


Inspraak over herinrichting Soestdijkerstraatweg

In september gaat het Dudok College open. En dat betekent dat zeker vijf dagen per week veel leerlingen ter hoogte van die school de Soestdijkerstraat moeten oversteken. Omwille van de veiligheid van deze leerlingen wil de gemeente het gedeelte van de Soestdijkerstraatweg tussen de Laapersweg/Stadshouderslaan en de Van Riebeeckweg/Waldecklaan veiliger maken. Op de kruispunten Laapersweg, Alexanderlaan en de Van Riebeeckweg komen zogenaamde oversteekaanpassingen.

Inspraak

Het college heeft het voorlopig ontwerp voor deze aanpassingen vrij gegeven voor inspraak. Op dinsdagavond 19 januari 1999 vindt de inspraakbijeenkomst plaats. U bent hiervoor van harte welkom in Hotel Laapershoek; aanvang: 19. 30 uur (zaal open: 19.15 uur). U kunt ook schriftelijk reageren. Uw reactie kunt u richten aan de gemeente Hilversum, Dienst Stadsontwikkeling, t.a.v. dhr. R. de Jong, postbus
9900, 1201 GM Hilversum.

Meer informatie

Het plan ligt ter inzage van 11 januari tot en met 11 februari, bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23 en in de burgerleeskamer in het raadhuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Verkeer (629 23 97) of met dhr. R. de Jong (629 25 76).

Deel: ' Inspraak herinrichting Soestdijkerstraatweg in Hilversum '
Lees ook