Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer AmsterdamInspraakavond Hemboog

Maaiveldontwerp voor Hemboogzone

Er komt een maaiveldontwerp (inrichtingsplan voor de openbare ruimte) voor de Hemboogzone. Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer gaat dit voorbereiden. In dat kader wordt een inspraakavond georganiseerd op:

Woensdag 5 maart 2003 in de raadzaal van het Tuinstadhuis. De avond begint om 20.00 uur.

Tijdens het eerste deel van de avond wordt het concept-maaiveldontwerp toegelicht. Een ieder kan zijn/haar mening geven over het concept-maaiveldontwerp. Aansluitend kan men vragen stellen of opmerkingen plaatsen over de Hemboogwerkzaamheden.

Openbare ruimte
Zodra de Hemboog (de rechtstreekse spoorverbinding tussen Schiphol en Zaandam) is afgerond wordt de openbare ruimte aan de westzijde van de Hemboog, vanaf de Haarlemmerweg tot aan de Burgemeester Röellstraat, opnieuw ingericht. Uitgangspunt is het in de oude staat terugbrengen en gedeeltelijk ecologisch inrichten van de groenstrook.

Ter inzage
Het concept-maaiveldontwerp Hemboogzone, dat bestaat uit een kaart met een toelichting, ligt van donderdag 20 februari tot en met woensdag 19 maart 2003 ter inzage bij de Publieksbalie van stadsdeel Geuzenveld - Slotermeer, Plein '40 - '45 nr. 1, geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en donderdagavond tot 19.00 uur. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens het definitieve maaiveldontwerp vaststellen, waarna uitvoering volgt. Aangezien tegen dit DB-besluit geen bezwaar kan worden gemaakt, is uw aanwezigheid en inbreng op de inspraakavond, danwel uw schriftelijke reactie tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, van belang.

Contact:
Bert Jansen

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak maaiveldontwerp voor Hemboogzone in Geuzenveld Amsterdam '
Lees ook