Gemeente Nieuwegein

PRAAT MEE OVER DE NIEUWE VISIE OP SPELEN IN NIEUWEGEIN

Tot en met 20 augustus loopt de inspraakperiode over het Nieuwegeinse speelruimteplan. Dit plan is in te zien of op te halen bij de afdeling Communicatie van de gemeente Nieuwegein. Uw reactie kunt u sturen naar het college van b&w, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Mailen kan ook op voorlichting@nieuwegein.nl.

De wijken in Nieuwegein moeten beter bespeelbaar worden. Niet alleen door de inrichting van de speelplaatsen beter af te stemmen op de verschillende leeftijdsgroepen, maar ook door naar de wijk te kijken door de bril van de opgroeiende jeugd. Dat is de kern van het speelruimteplan. Concreet betekent dit dat er in de toekomst minder kleine speelplaatsen komen, maar meer speelplekken met een bredere functie. In het nieuwe speelruimtebeleid willen b&w dat functies als recreatie, werken, natuur en sport weer terug komen in de wijken en dan op jongeren afgestemd. Te denken valt aan een scholierencafé in een buurthuis, extra bouwspeelplaatsen, een veldje met beesten in de buurt, een strandje bij een singen of multi-functionele sportveldjes in de wijk.

Deel: ' Inspraak nieuwe visie op spelen in Nieuwegein '
Lees ook