Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Inspraak nota ouderenbeleid 2003-2006

De gemeenteraad van Amerongen is voornemens in haar vergadering van 10 februari 2003 de Nota Ouderenbeleid 2003-2006 vast te stellen.
Aan iedere ingezetene van de gemeente Amerongen en aan de in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen wordt inspraak verleend.
De Nota Ouderenbeleid ligt van 23 december 2002 tot en met 16 januari 2003 ter inzage op het gemeentehuis en bij de Openbare bibliotheek. Als u van het inspraakrecht gebruik wilt maken dan verzoeken wij u dit bij voorkeur schriftelijk te doen. Indien u toch liever mondeling wilt reageren dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer W. van den Hatert. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0343-469646. De termijn voor inspraak loopt van 23 december 2002 tot en met 19 januari 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak nota ouderenbeleid 2003-2006 Amerongen '
Lees ook