Gemeente Capelle a/d IJssel


Inspraak (voor)ontwerp-bestemmingsplan Hoofdweg 1998

Het (voor)ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het noordelijk deel van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het gebied wordt aan de noordwestzijde door de gemeente Rotterdam begrensd, aan de noordoostzijde door de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, aan de zuidoostzijde door de woonwijk Capelle-Schollevaar en aan de westzijde door de gemeente Rotterdam (deelgemeente Prins Alexander).

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel kenbaar maken.

Op dinsdag 13 april 1999 vindt in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met 27 april 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

Deze schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan: Het college van burgemeester & wethouders
Postbus 70
2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Deel: ' Inspraak ontwerp-bestemmingsplan Hoofdweg Capelle a/d IJssel '
Lees ook