Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 27/10/99

Inspraak ontwerp-bestemmingsplan 'Woningen Prins Bernhardweg'

Voor de open plek binnen het gebied dat wordt begrensd door de Prins Bernhardweg, de fietstunnel naar de Veerwagenweg, de geluidswal en het perceel Prins Bernhardweg 55, is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld.

Het is de bedoeling om op deze locatie acht woningen te realiseren. De woningen zijn twee aan twee geschakeld door middel van de garages. De woningen komen te staan op kavels van 16 meter breed en 40 meter diep. Zo is er plaats voor ruime woningen en blijft er voldoende afstand tussen de bestaande woningen in de omgeving en die van het plangebied. Het ontwerp-bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, een toelichting en voorschriften.

Het plan geeft aan de grond een bestemming ten behoeve van wonen en is noodzakelijk om ten behoeve van bouwwerkzaamheden de nodige vergunningen te kunnen verlenen. In het ontwerp-bestemmingsplan 'Woningen Prins Bernhardweg' wordt de situatie en de bestemming vastgelegd voor de bouw van acht nieuwe woningen. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van maandag 8 november
1999 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Stadsontwikkeling/ Ruimtelijk beleid, kamer 3.21. Gedurende deze termijn kunnen eventuele inspraakreacties schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 30,
3990 DA HOUTEN.

Op dinsdag 16 november 1999 zal om 20.00 uur in de Raadzaal een toelichting gegeven worden op het ontwerp-bestemmingsplan. Daarnaast worden het voorontwerp van de woningen en het voorontwerp van de openbare ruimte gepresenteerd. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld mondeling te reageren. Na verwerking van alle ingekomen reacties zal het ontwerp-bestemmingsplan officieel ter inzage worden gelegd en bestaat de mogelijkheid eventuele bezwaren in te dienen.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak ontwerp-bestemmingsplan Prins Bernhardweg Houten '
Lees ook