Gemeente Hilversum


Inspraak over ontwerp rotonde Diependaalselaan/Loosdrechtseweg
2 juni 1999

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum heeft op 1 juni 1999 een voorlopig ontwerp vastgesteld voor de rotonde op het kruispunt Diependaalselaan/Loosdrechtseweg .

De huidige verkeerslichtinstallatie op het kruispunt verkeert in slechte staat en is van een sterk verouderd type. In plaats van vervanging van de verkeersregelinstallatie en aanpassing van het kruispunt is echter gekozen voor de aanleg van een rotonde met voorrang voor fietsers. Deze oplossing is gebleken verkeerveiliger te zijn en kan het verwachte verkeer goed verwerken. In het ontwerp zijn tevens twee extra oversteekvoorzieningen voor fietsers opgenomen: tegenover de Marterlaan en schuin tegenover het fietspad naar het bedrijventerrein/Kerkelanden.

Onder voorbehoud van een positief advies van de Commissie Verkeer en Buurt op 21 juni a.s zal een inspraakavond worden gehouden over dit ontwerp op dinsdag 13 juli a.s. in de Burgerzaal van het Raadhuis, aanvang 19.30 uur. Omwonenden worden nog uitgenodigd via een huis-aan-huisbericht. Het ontwerp is vanaf 7 juni a.s in te zien in de burgerleeskamer.

Deel: ' Inspraak ontwerp rotonde Diependaalselaan Hilversum '
Lees ook