Gemeente Eindhoven

Inspraak Ontwerp-Streekplan Noord-Brabant 2002

Met ingang van 3 september 2001 ligt het ontwerp-streekplan Noord-Brabant 2002 met het bijbehorende ontwikkelingsprogramma gedurende vier weken voor eenieder ter inzage, onder andere op het gemeentelijk Informatiecentrum in het Stadskantoor. Het streekplan geeft het ruimtelijk beeld voor Noord-Brabant aan voor de periode tot 2012. Het is onder meer het toetsingskader voor gemeentelijke en regionale plannen. Het centrale thema van het streekplan is zorgvuldiger ruimtegebruik. In het ontwikkelingsprogramma geeft de provincie een voorzet voor een aantal projecten die zij met anderen wil uitvoeren om tot zorgvuldiger ruimtegebruik in Noord-Brabant te komen.
Tot 1 oktober is het mogelijk om op het ontwerp-streekplan te reageren.
De provincie organiseert vier regionale informatiebijeenkomsten om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van het ontwerp-streekplan en het ontwikkelingsprogramma. U kunt hier tussen 18.30 en 22.00 uur binnen lopen om een informatiemarkt te bezoeken. Op twee momenten per avond wordt een korte algemene presentatie gehouden, te weten om 19.30 en om 21.00 uur. U bent van harte welkom. De regiobijeenkomsten zijn:
maandag 27 augustus, Hotel Brabant, Heerbaan 4-6, Breda; dinsdag 28 augustus, Hotel Dorint Cocagne, Vestdijk 47, Eindhoven; woensdag 29 augustus, De Blauwe Kei, Stadhuisplein 7, Veghel; donderdag 30 augustus, Mercure Hotel, Heuvelpoort 300, Tilburg. U kunt een gratis brochure met een samenvatting van het ontwerp-streekplan en het ontwikkelingsprogramma opvragen bij het servicecentrum van de provincie Noord-Brabant, telefoon (073) 681 25 25.
Hier kunt u ook een exemplaar van beide documenten bestellen tegen een vergoeding van 20,. Alle informatie vindt u bovendien op www.brabant.nl/ruimte

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak Ontwerp-Streekplan Noord-Brabant 2002 Eindhoven '
Lees ook