Provincie Utrecht


Persbericht
23 maart 1999

INSPRAAK PROVINCIE OP NATIONAAL FREQUENTIEPLAN RIJK

De provincie heeft een inspraakreactie gestuurd op het Nationaal Frequentieplan (NFP) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In het NFP formuleert de rijksoverheid haar algemene frequentiebeleid en frequentiebeheer. Dit plan gaat de basis vormen voor de daadwerkelijke vergunningverlening aan onder andere de omroepen. Zoals bekend heeft de provincie zich bezorgd getoond voor de gevolgen van straling van de middengolfzenders in Lopik op electronische apparatuur in de wijk Zenderpark in IJsselstein. Met de inspraak wil de provincie Utrecht problemen in de toekomst voorkomen.

Zorgen voor de gevolgen
Doel van het NFP is het optimaliseren en maximaliseren van frequenties. De belangrijkste zorg van de provincie ligt in het feit dat, net als in het verleden, straks frequenties kunnen worden toegewezen aan omroepen, zonder dat rekening wordt gehouden met effecten op de omgeving. De provincie pleit ervoor dat het rijk de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van haar beleid en deze gevolgen niet weer afschuift op de regio. De provincie pleit voor een integrale en interdepartementale aanpak, waarin ook de belangen van ruimtelijke ordening, milieu en volksgezondheid worden meegewogen. Verder pleit de provincie voor overleg met de regio bij de verdere invulling van beleid.

Regio gedupeerd
Het mag niet meer zo zijn dat, net als in 1993/1994 bij de invoering van de Mediawet, er zomaar frequenties aan bijvoorbeeld de opstelplaats Lopik worden toegewezen met als boodschap aan de omroepen "zoek het zelf maar uit of het wel inpasbaar is". De regio is door dit beleid ernstig in de problemen gekomen. Dit betreft niet alleen de gemeenten IJsselstein en Lopik, maar ook Montfoort, waar veel overlast is ondervonden van de tijdelijke middengolfmast in Mastwijk.

Ook de lange-golfzender, die indertijd aan Lopik is toegewezen veroorzaakt nog steeds het nodige tumult, eerst in Kootwijk en nu recent weer op de locatie voor de kust van Walcheren. (Voor informatie: Marja van Buuren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Deel: ' Inspraak Provincie op nationaal frequentieplan rijk '
Lees ook