Gemeente Asten


13/03/2003
Schetsplan Campinaterrein
Zienswijzen inbrengen kan tot 4 april a.s.

Afgelopen woensdag 12 maart j.l. is onderstaand voorontwerp-bestemmingsplan voor het Campinaterrein gepresenteerd tijdens een informatieavond bij zaal Jan van Hoek. Tot 4 april a.s. bestaat de mogelijkheid om hierop zienswijzen in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Paars: bebouwing (woningen/bedrijfsgebouwen)
Oranje / rood: terrein toekomstige gemeentewerf Blauw: bebouwing gemeentewerf
Rood: woningen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu., tel 0493-671212.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak schetsplan Campinaterrein Asten '
Lees ook