Gemeente Nijmegen


Inspraak sport- en spelplateau Grootstal

Op 5 januari 1999 is in wijkcentrum de Schakel (Grootstal) een gemeentelijke informatieavond gehouden over het plan voor een sport- en spelplateau voor jongeren op het terrein aan de Newtonstraat/Marie Curiestraat. Het plateau is geschikt voor basketbal en andere balspelen.Tot 1 april aanstaande kunnen omwonenden schriftelijk hun op- en aanmerkingen over dit plan indienen. U kunt de tekening met de exacte locatie van het geplande plateau in de periode tot 1 april inzien in wijkcentrum de Schakel. Na deze inspraaktermijn zullen burgemeester en wethouders een besluit nemen over het plan. Wilt u reageren, schrijf dan naar:

Gemeente Nijmegen
Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid
t.a.v. Fons Niehof,
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Deel: ' Inspraak sport- en spelplateau Grootstal Nijmegen '
Lees ook