Gemeente Nieuwegein

Inspraak verbetering bereikbaarheid Plettenburg leidt tot kleine wijzigingen
Dit voorjaar heeft de gemeente inspraak gehouden over haar plan om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid naar het bedrijvengebied PlettenburgDe Wiers voor auto, openbaar vervoer en fiets te verbeteren. Om dit doel te bereiken stelt het college aanpassingen voor op de Plettenburgerbaan, op de kruising van de Plettenburgerbaan met de Martinbaan en op de kruising van de Martinbaan met de Structuurbaan. Het verbeteren van de bereikbaarheid is goed ontvangen in de inspraak. Wel hadden enkele insprekers twijfels over de wijziging van de voorrangsregeling
Martinbaan-Structuurbaan-noordzijde, zeker nu er nog geen aansluiting tussen de Plettenburgerbaan en de Marconibaan is gerealiseerd. Daarom is het linksafvak zo lang mogelijk gemaakt. Het college is van mening dat het voorstel goed aansluit op het gewenste gebruik van de stadsautowegen en het bestaande beleid daarover. Aan de gemeenteraad wordt nu het benodigde geld voor de uitvoering gevraagd.

Wat houdt het plan ook alweer in?
De doorstroming van het openbaar vervoer over de Plettenburgerbaan wordt verbeterd door een aangepaste verkeerslichtenregeling met beïnvloeding door de bus. Ook wordt de bushalte beter bereikbaar gemaakt.
Het autoverkeer vanaf de Plettenburgerbaan naar het bedrijvengebied kan in de ochtendspits sneller linksafslaan, via een dubbel linksafvak. Op de overige delen van de dag blijft de huidige vakindeling gehandhaafd. Op deze manier wordt de capaciteit afgestemd op de wisselende verkeersdrukte. Ook het openbaar vervoer profiteert hiervan, omdat er geen auto´s het rechtdoorvak blokkeren. De Martinbaan krijgt een dubbele inrijstrook, als vervolg op de twee linksafvakken op de Plettenburgerbaan in de ochtendspits. De voorrang op het kruispunt MartinbaanStructuurbaan wordt gewijzigd, wat de doorstroming van busverkeer verbetert. De zuidzijde van de Perkinsbaan en de Martinbaan worden geschikt gemaakt voor tweerichting fietsverkeer. Fietsers krijgen daardoor een snellere en veiliger route.
Het is de bedoeling begin 2002 te starten met de bereikbaarheidsverbeteringen.

---

Invoerdatum 18-10-2001

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Inspraak verbetering bereikbaarheid Plettenburg Nieuwegein '
Lees ook