Gemeente Den Haag

2003-03-05: Inspraak Verkeerscirculatieplan Scheveningen-Kuststrook van start

---

Vandaag is het Verkeerscirculatieplan voor de kuststrook van Scheveningen vrijgegeven voor inspraak. Het plan omvat de hoofdlijnen voor een Schevenings verkeersbeleid en geen op zichzelf staande maatregelen. De wensen en reacties uit het vooroverleg met de bewoners- en bedrijvenorganisaties hebben bij het opstellen van dit plan een grote rol gespeeld.

Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Scheveningen is een gebiedsgerichte uitwerking van het Verkeersplan over het verkeersbeleid tot 2010. Centraal onderdeel van het verkeerscirculatieplan is de adviesnota van een onafhankelijk verkeersadviesbureau over het verkeersbeleid in Scheveningen. Hierin staan onder andere de belangrijkste ontsluitingsroutes voor Scheveningen beschreven. Ook wordt aangegeven waar fiets en openbaar vervoer prioriteit moeten krijgen.

Bijzondere verkeersvragen
Verder wordt in het plan antwoord gegeven op enkele bijzondere verkeersvragen. Zo wordt geconcludeerd dat een brug over de Pijp niet noodzakelijk is en uitgebreider onderzoek naar het flaneerverkeer op de Strandweg gewenst is om te kunnen bekijken welke maatregel het meest effectief is. Daarnaast blijkt dat het mogelijk is de Keizerstraat vrijwel geheel af te sluiten op grote delen van de dag. Daarentegen is het niet mogelijk de Gevers Deynootweg ter hoogte van het Palaceplein af te sluiten.
Vervolgens wordt in de aanpak van de autodrukte op de Gevers Deynootweg tussen de Zwolsestraat en het parkeerterrein Zwarte Pad een belangrijke rol gegeven aan dynamische parkeerinformatie.

Inspraakgelegenheid
Bij de start van het plan zijn bewoners- en bedrijvenorganisaties betrokken als klankbord. Het concept-verkeerscirculatieplan is vervolgens in oktober 2002 aan hen gepresenteerd. De reacties uit dit overleg zijn de basis geweest voor de gemeentelijke visie op het verkeerscirculatieplan. Dit plan en de gemeentelijke visie liggen van 5 maart t/m 2 april a.s. ter inzage in het Gemeentelijk Contactcentrum in het Atrium van het stadhuis en in het stadsdeelkantoor Scheveningen.
Op 12 maart 2003 wordt tussen 20.00 tot 22.00 uur in De Pier (Piet Heinzaal van Van der Valk) nog een informatieavond gehouden. Deze bestaat uit een korte presentatie over het verkeerscirculatieplan waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

last update: 6-3-2003 9:08:36 ;pag.: 18827; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Inspraak Verkeerscirculatieplan Scheveningen-Kuststrook van start '
Lees ook