Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer AmsterdamInspraakavond deelgebied 4 Geuzenbaan en inrichting van omliggende wegen

De plannen voor de stedenbouwkundige invulling van deelgebied 4 van project De Geuzenbaan en de inrichting van de omliggende wegen zijn vrijgegeven voor inspraak. Het Dagelijks Bestuur heeft hiertoe besloten. Op dinsdag 18 maart 2003 is er een inspraakavond voor bewoners in basisschool 't Koggeschip.

Waar ligt Deelgebied 4?
Deelgebied 4 van project De Geuzenbaan bevindt zich aan de kop van de voormalige Abraham Kuyperlaan (het gebied tussen de Haarlemmerweg, J. Cabeliaustraat, R. de Beerenbrouckstraat en de P.Postsingel).

Ter inzage
De `Uitwerking Stedenbouwkundig Programma van Eisen', inclusief de profielen voor de omringende wegen, ligt vanaf maandag 24 februari tot en met vrijdag 21 maart 2003 ter inzage bij de Publieksbalie op de begane grond van het Tuinstadhuis op Plein '40 -'45, nr. 1.

Inspraakavond
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 18 maart 2003 van 19.30 uur tot 21.30 uur in de aula van basisschool 't Koggeschip aan de Sam van Houtenstraat 68
(ingang portiek nr. 3). De aula is vanaf 19.15 uur geopend.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon.

Contact:
Bert Jansen

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraakavond deelgebied 4 Geuzenbaan A'dam '
Lees ook