Gemeente Breda


VOORLOPIG ONTWERP GRAAF HENDRIK III LAAN AANGEPAST EN VRIJGEGEVEN VOOR INSPRAAK

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een aangepast voorlopig ontwerp voor de reconstructie van de Graaf Hendrik III laan voor kennisgeving aangenomen en vrijgegeven voor inspraak. Ten opzichte van het eerste voorlopig ontwerp is de ruimtelijke kwaliteit verbeterd en doet het ontwerp meer recht aan de karakteristieke structuur van de laan. De ruimtelijke kwaliteitsverbetering komt onder andere tot stand doordat in het ontwerp geen verkeerslichten meer voorkomen op het kruispunt Graaf Hendrik III laan/ Piet Heinlaan. Doordat er geen opstelstroken meer nodig zijn, ontstaat de benodigde ruimte voor de middenberm die karakteristiek is voor de Graaf Hendrik III laan. Reacties op het eerdere voorlopig ontwerp leidden tot aanpassing van het voorlopig ontwerp. Tijdens een inspraakavond op woensdag 7 april kunnen belanghebbenden en omwonenden reageren op het voorlopig ontwerp.

De reconstructie van de Graaf Hendrik III laan is bedoeld voor zowel de fietser, de voetganger, de bus en de automobilist. Voor de fietsers worden vrijliggende fietspaden aangelegd. Om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen komen er twee enkele rijstroken. Voor de bus worden doorstromingsmaatregelen genomen. Bovendien verhoogt de reconstructie de verkeersveiligheid. In het voorstel komen op het kruispunt Graaf Hendrik III laan /Langendijk verkeerslichten met drie opstelstroken die de doorstroming van het drukke autoverkeer en de bus moeten verbeteren. Ook is het kruispunt hierdoor beter over te steken voor voetgangers. Bovendien zorgt de versmalling van de rijbanen ervoor dat de oversteek voor voetgangers korter is geworden. Bij dit kruispunt worden de aansluitingen met de parallelwegen weggehaald omwille van de overzichtelijkheid en om het sluipverkeer te voorkomen.

Om het ruimtelijke beeld van de Graaf Hendrik III laan te behouden, komen in het aangepaste voorlopig ontwerp bij het kruispunt met de Piet Heijnlaan geen verkeerslichten voor. Het kruispunt wordt zodanig vormgegeven (zebrapad) en voorzien van borden dat het een duidelijke en veilige oversteekplaats wordt. De middenberm kan hierdoor blijven bestaan en zelfs ten noorden van het kruispunt doorlopen.

Er komt een vrijliggend fietspad tussen de Julianalaan en de Zuidelijke Rondweg . Deze sluiten aan op de toekomstige hoofdfietsroutes langs de Irenestraat en de Willem van Oranjelaan. De bussen gaan, net als in het eerdere voorstel, over de gehele lengte van de Graaf Hendrik III laan rijden. Ook de haltes worden hierheen verplaatst.

Bij het voorstel voor de reconstructie van de Graaf Hendrik III laan is rekening gehouden met de herinrichting van het Graaf Hendrik III plein. Hiervoor heeft het college in januari een ontwerpvoorstel vastgesteld dat nu in samenspraak met de direct omwonenden en de ondernemers van het Graaf Hendrik III plein moet leiden tot een ontwerp voor het plein. Het College van B&W doet aan de gemeenteraad het voorstel om ¦ 125.000,- ter beschikking te stellen voor het maken van het ontwerp van het plein.

Op woensdag 7 april vindt er een inspraakbijeenkomst plaats over het voorlopig ontwerp van de Graaf Hendrik III laan voor omwonenden en belanghebbenden in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor. De reacties worden meegenomen bij de verdere besluitvorming door het college en de gemeenteraad.

Breda, 24 maart 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraakavond Graaf Hendrik III laan Breda '
Lees ook