Gemeente Hilversum


Nieuwe dienstregeling stadsbussen

14 april 1999

Op 5 september 1999 gaat de nieuwe dienstregeling voor de stadsbussen in. In de nieuwe dienstregeling is uitgegaan van het handhaven van het huidige voorzieningenniveau door de wijzigingen ten opzichte van de huidige dienstregeling zo beperkt mogelijk te houden. Toch zijn er een aantal routewijzigingen opgenomen en zijn de nieuwe tijden afgestemd op de nieuwe rijtijden van de streeklijnen.

Belangrijke wijzigingen

Lijn 1: van station NS naar station NS via Kerkelanden De busroute van lijn 1 blijft ongewijzigd met uitzondering van het deel van de huidige route tussen Zeverijnstraat en Loosdrechtseweg. Of de route via de Gijsbrecht van Amstelstraat of via de Bodemanstraat zal gaan staat nog ter discussie. De keuze van deze route heeft echter geen effect op de rijtijden van de bus.

De extra koopavond-ritten op lijn 1 komen te vervallen. Het betreft zes diensten die nu uitsluitend op donderdagavond worden uitgevoerd. Het beperkt aantal reizigers dat van deze extra busdiensten gebruik maakt rechtvaardigt geen inzet van extra materieel. Tijdens de koopavond zal een normale halfuursdienst uitgevoerd worden.

Lijn 2: van station NS naar station NS via Erfgooierskwartier, Ziekenhuis Hilversum en station Sportpark
.
Het huidige rondje door het Erfgooierskwartier wordt uitgebreid. De bus rijdt daarom door naar het Ziekenhuis Hilversum en via de Van Riebeeckweg, Soestdijkerstraatweg en Emmastraat terug naar het station NS. Deze ronde wordt het ene half uur linksom en het andere half uur rechtsom gereden. Voor de reizigers betekent dit dat er elk kwartier een bus naar bijvoorbeeld het Ziekenhuis rijdt waarbij afhankelijk van de rijrichting de route kort en direct is terwijl de andere keer met een omweg via het noordoostelijk deel van Hilversum wordt gereden. De nadruk van de functie van dit rondje ligt op bereikbaarheid en niet op snelheid.

Lijn 3: van Hilversum NS naar Bussum NS via Hilversumse Meent v.v. De huidige busroute wordt niet gewijzigd. Wel worden de aankomsttijden van buslijn 3 op het station Naarden-Bussum beter afgestemd op de vertrektijden van de streeklijn 136. Hiervoor worden de vertrektijden van de lijn 136 aangepast.

Lijn 4: van station NS naar station NS via Zeeheldenkwartier v.v. De huidige route van buslijn 4 komt deels te vervallen. Het deel van deze route via het ziekenhuis wordt overgenomen door buslijn 2. De huidige busroute van lijn 4 via de Bosdrift langs het Carolushuis en naar het Zeeheldenkwartier blijft gehandhaafd en wordt aangepast in de richting van het verzorgingscentrum de Egelantier via de Eikbosserweg. Hierdoor wordt het verzorgingstehuis de Egelantier éénmaal per uur ontsloten door het lokaal openbaar vervoer.

Lijn 6: van Hilversum NS naar Nieuw Loosdrecht via Zeeheldenkwartier v.v.
De busroute van lijn 6 blijft ongewijzigd. De aankomst- en vertrektijden worden aangepast. De bus geeft aansluiting op de treinen zowel in de richting Amsterdam als Utrecht. Samen met de streeklijn
121 betekent dit een halfuursdienst tussen Loosdrecht en Hilversum.

Inspraakavond
Op 27 april 1999 organiseert de gemeente Hilversum samen met Midnet een inspraakavond over de voorgenomen wijzigingen van de dienstregeling. Belangstellenden worden verwacht vanaf 19.30 uur in de Raadzaal in het Raadhuis aan het Dudokpark 1. Midnet geeft op deze avond een toelichting op de totstandkoming van de nieuwe dienstregeling en er is de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het voorstel-dienstregeling ligt natuurlijk ook ter inzage in de Burgerleeskamer en bij de balie van de Dienst Stadsontwikkeling aan de Oude Enghweg 23.

Natuurlijk kunt u ook telefonisch of schriftelijk reageren op het voorstel van de nieuwe dienstregeling. Hiervoor kunt u vóór 13 mei
1999 bellen naar Midnet Klantenservice 0800-0227907 of een brief schrijven aan burgemeester en wethouders, DSO/OR, postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Deel: ' Inspraakavond nieuwe dienstregeling stadsbussen Hilversum '
Lees ook