Gemeente Amersfoort


10 februari1999

Wat vindt u van het plan voor waterhuishouding?

Het ontwerp-waterhuishoudingsplan ligt tot 1 maart ter inzage in alle gemeentehuizen in de provincie Utrecht. In dit plan staat wat de provincie wil met het water in relatie tot natuur en milieu voor de periode 1999- 2003. De provincie wil graag weten wat u van het plan vindt.

U kunt ook reageren tijdens de inspraakavond op 15 februari in Hotel Schimmel aan de Stationsweg Oost 243 in Woudenberg. De avond begint om 20.00 uur. Wie geen tijd heeft, kan schriftelijk reageren. U kunt voor 1 maart een brief sturen aan de provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu van het Bureau Waterhuishouding Postbus 80300 , 3508 TH Utrecht.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraakavond plan voor waterhuishouding Amersfoort '
Lees ook