Gemeente Nijmegen


Inspraakavond langzaam verkeersverbinding langs spoorbrug

Op dinsdag 23 februari vindt om 20.00 uur in het Kolpinghuis een inspraak- en informatieavond plaats over het voorontwerp-bestemmingsplan van de langzaam verkeersverbinding langs de spoorbrug. Jacques Thielen, wethouder van Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur zal de avond voorzitten.

Fietsverbinding
Om de nieuwe wijken in het Waalspronggebied op een goede manier te verbinden met de rest van de stad wordt langs de bestaande spoorbrug een fietsverbinding aangelegd. Deze fietsbrug maakt onderdeel uit van de langzaam verkeersverbinding van het Waalspronggebied naar het stationsgebied. Behalve een fietspad in twee richtingen, komt er een voetpad dat goed afgeschermd wordt tegen de wind en het geluid van het spoor. De brug wordt zo vormgegeven dat hij mooi aansluit bij de asymmetrische vorm van de spoorbrug. Aan de centrumzijde krijgt de brug dezelfde boogconstructie als de spoorbrug, aan de zijde van de Waalsprong komen golvende bogen. Hierdoor vormt de brug straks een opvallend element in het landschap, zeker wanneer hij 's avonds goed verlicht is.

De verbinding voor fietsers tussen de brug en het centrum is gepland via de bovenste verdieping van het monumentale torengebouwtje. Die aansluiting wordt zo gemaakt dat het beeldbepalende gevelaanzicht van het monument vanaf de Waalkade niet wordt verstoord. Voetgangers kunnen gebruik maken van een trap naast het torengebouwtje. Aan de Lentse zijde sluit het voet- en fietspad aan op de Oosterhoutsedijk en de Lentse lus.

Inspraak tot 6 april
Tijdens de inspraakavond kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hun mening geven over het voorontwerp-bestemmingsplan. Ook is het mogelijk om schriftelijk te reageren. Dit kan tot 6 april door een brief te schrijven aan burgemeester en wethouders van Nijmegen, Directie Grondgebied, postbus 9105 6500 HG Nijmegen. Wie het voorontwerpbestemmingsplan wil inzien, kan terecht bij het Loket Bouwen en Wonen en in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraakavond verkeersverbinding langs spoorbrug Nijmegen '
Lees ook