Gemeente Borsele


Borsele Beter

Een werkgroep van raadsleden heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de concept-nota Borsele Beter. Deze nota geeft de gemeentelijke prioriteiten op het gebied van gezondheidszorg weer voor de periode tot en met 2002. Dinsdag 2 november om 16.00 uur is een inspraakbijeenkomst gepland in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst bent u van harte welkom uw mondelinge reactie kenbaar te maken.

De nota ligt ter inzage op het gemeentehuis van 29 oktober tot en met 26 november 1999. U kunt tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Interne Zaken terecht. Schriftelijke reacties richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 4451 KB Heinkenszand. Voor nadere informatie over de inhoud van de concept-gezondheidsnota Borsele Beter, kunt u contact opnemen met mevr. L.M. Otte, beleidsmedewerkster bij afdeling Welzijn, tel. (0113) 238383.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraakbijeenkomst concept-nota Borsele Beter '
Lees ook