Gemeente Dordrecht


---

Inspraakbijeenkomst op 27 maart

Vincent Brinkhof
Vanaf 5 maart tot 30 april kunnen inwoners van Dordrecht reageren op het Mobiliteitsplan en de Nota HovD van de Drechtsteden. Beide stukken liggen ter inzage in het Stadskantoor aan de Spuiboulevard. De plannen worden met een tentoonstelling en samenvatting toegelicht. Op 27 maart organiseert de gemeente een informatie inloopmiddag vanaf 13.00 uur en een informatiebijeenkomst 's avonds om 19.30 uur.

In november vorig jaar heeft het Drechtstedenbestuur beide nota's vastgesteld. Alle gemeenten van Drechtsteden hebben nu gezamenlijk een inspraakperiode vastgesteld.

Het mobiliteitsplan is het antwoord van de Drechtsteden op de vraag: hoe houden we de regio bereikbaar. De Drechtsteden stellen een verbetering van het openbaar vervoer voor. Daarnaast wordt sterk ingezet op de fiets door het verbeteren van fietsroutes in combinatie met de waterbus. Ook pleiten de Drechtsteden voor een gezamenlijk parkeerbeleid.

Bewoners kunnen ook inspreken via de Website van de Drechtsteden. www.Drechtsteden.nl

Deel: ' Inspraakbijeenkomst inwoners van Dordrecht '
Lees ook