Gemeente RotterdamInspraakbijeenkomst prostitutiebeleid

Dinsdagavond 4 april van 18.00 uur tot 20.00 uur is een gecombineerde vergadering belegd van de commissies Algemene Zaken, Maatschappelijke Dienstverlening en Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid in kamer 7 van het stadhuis.

Op de agenda staat de conceptnota Rotterdams Prostitutiebeleid plus de schriftelijke adviezen die in reactie op de nota zijn ingeleverd. Alle bij het beleid betrokken organisaties en belanghebbenden krijgen die avond de gelegenheid mondeling commentaar te leveren op de conceptnota.
In juli stelt de gemeenteraad de definitieve nota vast.
Aanleiding voor het schrijven van een gemeentelijke nota over prostitutiebeleid is de wettelijke opheffing van het bordeelverbod per 1 oktober aanstaande. In de nota staat onder welke voorwaarden seksinrichtingen zijn toegestaan en aan welke eisen exploitanten moeten voldoen. Zo zijn seksinrichtingen en escortbedrijven per 1 oktober verplicht een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Alleen bestaande bedrijven - bedrijven die vóór 1 februari 2000 al bestonden
- komen voor een vergunning in aanmerking.

De vergunningverlening is er op gericht om de prostitutie uit de criminele sfeer te halen. Bij onvrijwillige prostitutie kunnen justitie, politie en de gemeente voortaan strenger optreden. Na 1 oktober wordt ook de klant van een minderjarige prostituee strafbaar. De nota bevat maatregelen die de positie van prostituees verbeteren.

De conceptnota Rotterdams Prostitutiebeleid is op te vragen bij de Bestuursdienst, Directie Algemene Bestuurszaken, sectie Openbare Orde en Veiligheid, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam, telefoon 010 - 417 33 81. Personen die tijdens de commissievergadering willen inspreken, kunnen zich hiervoor uiterlijk op maandag 3 april telefonisch aanmelden op bovengenoemd telefoonnummer.

Deel: ' Inspraakbijeenkomst prostitutiebeleid Rotterdam '
Lees ook