Gemeente Nieuwegein

Inspraakbijeenkomst Voorontwerpbestemmingsplan

Dinsdag 18 februari 2003 wordt in het Nieuwegeins Business Center (NBC) Blokhoeve 1, een inspraak/informatiebijeenkomst gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan Galecopperzoom. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Het plangebied Galecopperzoom ligt ten noorden van de woonwijk Galecop. Het voorontwerp geeft onder andere aan dat het gebied wordt bestemd als natuurgebied, waarin ook ruimte is voor de vestiging van sportvoorzieningen en werkgelegenheid.

Tijdens de bijeenkomst worden het voorontwerpbestemmingsplan en de te volgen procedures toegelicht. Op basis van de reacties wordt bekeken of het voorontwerpbestemmingsplan moet worden aangepast.

Invoerdatum 10-2-2003

Deel: ' Inspraakbijeenkomst Voorontwerpbestemmingsplan Nieuwegein '
Lees ook