Gemeente Apeldoorn


Persberichten naar overzicht


Inspraak

Vanaf heden t/m 16 juni 1999 kunt u een inspraakreactie geven op het nieuwe beleid over permanente bewoning op recreatieterreinen. Op 15 april heeft de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling hiertoe besloten. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen naar burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Alleen inspraakreacties die 16 juni a.s. binnen zijn worden in behandeling genomen. Als alle inspraakreacties binnen zijn wordt bekeken of het voorgestelde beleid nog moet worden aangepast. Vervolgens neemt het gemeentebestuur na de zomer een beslissing over het nieuwe beleid.

Uit diverse publicaties naar aanleiding van de commissievergadering van 15 april jl. kan de indruk zijn onstaan dat de VARO niet meer achter het geformuleerde beleid staat. Inmiddels heeft het bestuur van de VARO, ter voorkoming van misverstanden, de gemeente schriftelijk laten weten nog steeds volledig achter de uitgangspunten te staan. Het bestuur is en blijft van mening dat permanente bewoning op termijn een schadelijke werking heeft op de normale exploitatievoering van een recreatiebedrijf. Het beïnvloedt te veel de stemming op het bedrijf en strookt vaak niet met een normale bedrijfsvoering. Het karakter van een recreatiebedrijf gaat ermee verloren.

Beleidsnotitie
Het nieuwe beleid staat verwoord in de beleidsnotitie 'Recreëren is géén wonen'. Deze notitie heeft u inmiddels toegestuurd gekregen. Extra exemplaren kunt u opvragen bij de afdeling Bouwtoezicht en Monumenten, tel. (055) 5802475.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft dan kunt u bellen naar de heer Van Wijhe van de afdeling Bouwtoezicht, tel (055) 5802255 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).

Planning van de politieke besluitvorming
10 mei t/m 16 juni
Inspraakperiode

jun/juli
Verwerking inspraakreacties

okt/nov
Politieke besluitvorming over het nieuwe beleid

dec/jan. 2000
Ondertekening convenant door recreatieondernemers en gemeente


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Inspraakreactie bewoning recreatieterreinen Apeldoorn '
Lees ook