Gemeente Leeuwarden

Inspraakronde Kadernota Sport 2001 - 2005

Een inspraakavond over de Kadernota Sport 2001 - 2005 is georganiseerd op donderdag 4 oktober a.s. De avond begint om 19.30 uur en zal plaatsvinden in de kantine van Sportcomplex Kalverdijkje. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Later zal ook nog een chatsessie met wethouder Hafkamp over dit onderwerp georganiseerd worden. De volledige tekst van de Kadernota Sport kunt u onder deze tekst vinden.

Kadernota Sport 2001 - 2005

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraakronde Kadernota Sport 2001-2005 gemeente Leeuwarden '
Lees ook