Provincie Utrecht

Persbericht
995320800

Inspraaktermijn MER baggerberging verlengd

De inspraaktermijn voor het herziene baggerbergingsplan en het aanvullende Milieu Effect Rapport (MER) is verlengd tot en met 14 september a.s. Gedeputeerde staten komen hiermee bewoners van Amersfoort tegemoet die bezwaren hadden gemaakt tegen de oorspronkelijke termijn van vier weken. Ook was er verwarring bij een aantal bewoners over de plek waar de stukken ter inzage lagen.

Iedereen die dat wil heeft nu voldoende gelegenheid om kennis te nemen van de stukken en een reactie op te stellen.Schriftelijke reacties kunnen tot en met 14 september worden ingediend bij het college van gedeputeerde staten, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. De stukken kunnen worden ingezien op het provinciehuis, de kantoren van het Gewest Eemland (Hellesteeg 24 in Amersfoort), de regionale milieudiensten Noord-west Utrecht (in Breukelen) en Zuid-Oost Utrecht (in Zeist), het Waterschap Vallei en Eem (Fokkerstraat 16, Leusden), de gemeentelijke informatiewinkel in het stadhuis van Amersfoort en de gemeentehuizen van Amerongen, Bunschoten, Houten, Loenen en Wijk bij Duurstede. De omwonenden worden door de provincie schriftelijk ingelicht over de verlenging van de procedure.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Karin Obdeijn, 030 - 258 2192 of per e-mail:
karin.obdeijn@provincie-utrecht.nl .

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraaktermijn MER baggerberging Utrecht verlengd '
Lees ook