Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij actueel
infomarkt
beleidsthema's
het ministerie
zoeken
www.minlnv.nl / Mestloket

Bericht van het Mestloket

Verlenging inspraaktermijn

2 augustus 2001 - Op veler verzoek is de termijn voor het indienen van opmerkingen op het ontwerpbesluit zand- en lössgronden verlengd tot en met 31 augustus 2001. Inspraakreacties die die dag zijn ontvangen door de directie Juridische Zaken van het ministerie van LNV, zullen worden betrokken bij het opstellen van het ontwerpbesluit dat in september wordt verzonden naar de Raad van State.
LNV roept alle insprekers op hun commentaar zo vroeg mogelijk in augustus in te dienen.

Met vriendelijke groet,
redactie internet
ministerie van LNV

Aanmelden / afmelden mededelingen mestloket via e-mail reageren homepage

Deel: ' Inspraaktermijn ontwerpbesluit zand- en lössgronden verlengd '
Lees ook