expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK:Installatie ambtelijke commissie toezicht

Uitnodiging aan de pers
ministerie van BZK

23 september 1999

INSTALLATIE AMBTELIJKE COMMISSIE TOEZICHT

Het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid is zeer actueel. Het kabinet heeft aan dat onderwerp uitgebreid aandacht besteed in de nota 'vertrouwen in verantwoordelijkheid' die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Toezicht is een belangrijke steunpilaar bij het kunnen waarmaken van de ministeriële verantwoordelijkheid. Het debat rond de Bijlmer vliegramp en de problemen met de dioxine-kippen en de legionella-bacterie hebben dat nog eens extra duidelijk gemaakt. De ministeries zullen dan ook proberen om die toezichtsfunctie te verbeteren. Dit zullen ze doen aan de hand van het rapport 'De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund' dat vorig jaar door het kabinet werd aangeboden aan de Tweede Kamer.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. A. Peper, zal daarom op woensdag 29 september aanstaande een commissie installeren die de ministeries daarbij gaat ondersteunen. Deze Ambtelijke Commissie Toezicht zal worden voorgezeten door mr. H.C.J.L. Borghouts, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. De andere leden van de commissie zijn de heer Bakker (directeur OPTA), de heer Besemer (voorzitter van de Raad van Bestuur voor het Kadaster), de heer Korte (directeur Begrotingszaken bij het ministerie van Financiën) en de heer Smits van Waesberghe (plv. directeur Relatiemanagement Zelfstandige Organen van het ministerie van OCW).

De installatie van de commissie heeft plaats om 14.30 uur in de Schouwzaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties, Schedeldoekshaven 200 in Den Haag. Na afloop van de installatie is er gelegenheid om vragen te stellen.

Vertegenwoordigers van geschreven en audio-visuele media zijn van harte welkom.

23 sep 99 14:45

Deel: ' Installatie Ambtelijke Commissie Toezicht '
Lees ook