Gemeente Gouda


03.026 installatie commissie cultuurhistorie

datum: 17 maart 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: J. Stout-van Rijn
telefoon: 0182-588497

installatie commissie cultuurhistorie

Maandag 17 maart 2003 vond de installatie plaats van de commissie Cultuurhistorie. Deze nieuwe commissie vervangt de monumenten-commissie en de archeologische begeleidings-commissie. Wethouder R. van Schelven heeft het startsein voor de nieuwe commissie Cultuurhistorie gegeven.

Vanuit archeologie, monumen-tenzorg en historische geografie wordt steeds meer integraal gewerkt. Dit komt door de verbreding van het cultuur-historisch werkveld. In het verleden kregen de archeologische begeleidingscommissie en de monumentencommissie regelmatig dezelfde stukken ter beoordeling voorgelegd. De adviezen die vanuit beid commissies kwamen lagen regelmatig in elkaars verlengde of overlapten elkaar zelfs. Hierdoor werd het een logische gedachte om beide commissies te laten samenvoegen tot één commissie Cultuurhistorie.

Zo kunnen er vanaf nu integrale adviezen gegeven worden die betrekking hebben op alle aspecten van de cultuurhistorie. De nieuwe commissie bestaat uit vijf leden uit de volgende disciplines: bouwhistorie, architectuurhistorie, historische geografie en archeologie.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

* Cor Bouwstra, restauratiearchitect

* Laurens Vis restauratiearchitect

* Jan Wegner, historisch geograaf aan TU Delft. (Alledrie voorheen lid de monumentencommissie)

* Boudewijn Goudswaard, archeologisch adviesbureau
* Monique van Veen, gemeentelijk archeoloog van Den Haag

Deel: ' Installatie commissie cultuurhistorie in Gouda '
Lees ook