Ministerie van Binnenlandse Zaken


Commissie over openbare orde en veiligheid bij millenniumproblemen geïnstalleerd

14 januari 1999
Staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vandaag een commissie geïnstalleerd die zich zal buigen over mogelijke problemen op het terrein van de openbare orde en de veiligheid als gevolg van de overgang naar het nieuwe millennium. De commissie zal adviseren over preventieve maatregelen die politie, brandweer en geneeskundige hulpverleners kunnen treffen om orde- en veiligheidsproblemen het hoofd te bieden. De commissie zal zich niet bezighouden met de informatie-technische aanpak van de apparatuur van de hulpverleningsdiensten zelf.
Voorzitter van de commissie is J.G.M. Alders, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. Verder maken twee burgemeesters, twee politiekorpschefs, twee brandweercommandanten, twee GGD-directeuren en enkele vertegenwoordigers van het ministerie van BZK (het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, het Projectbureau Millennium Overheid en de directie Voorliching) deel uit van de commissie.
Staatssecretaris De Vries benadrukte tijdens de installatie dat alle inspanningen er terecht op gericht zijn millenniumproblemen te voorkomen, zeker in alle vitale systemen (bijvoorbeeld energievoorziening, telecommunicatie) in onze samenleving. Maar er is geen absolute zekerheid dat de millenniumovergang volledig storingsvrij zal verlopen. Vandaar dat het nodig is voorbereid te zijn op eventuele gevolgen van millenniumproblemen voor de openbare orde en de veiligheid. De commissie-Alders zal daarover adviseren, inventariseren welke initiatieven verschillende hulpverleningsdiensten in het land al hebben genomen en die coördineren. Verder zal de commissie ook adviseren over de nodige voorlichtingsmaatregelen die de overheid zal moeten treffen. De 'Coördinatiecommissie Millennium Openbare Orde en Veiligheid' bestaat uit:


* J.G.M. Alders (voorzitter), Commissaris van de Koningin in Groningen;

* J. Scholten (secretaris), hoofd Nationaal Coördinatie Centrum (NCC), ministerie van BZK;

* Mw. drs. S.A.C. Ooms (adjunct-secretaris), senior beleidsmedewerker NCC, ministerie van BZK;

* Mw. T. Slagman, burgemeester Borger-Odoorn;

* M.J.Chr. Worrell, burgemeester Woudrichem;

* ing. F.Th.M. Schumacher, plaatsvervangend commandant regionale brandweer Flevoland;

* mr. R.K. Brons, commandant regionale brandweer Haaglanden;
* B.R. Visser, korpschef regionale politie Kennemerland;
* P.J. van Zunderd, korpschef regiopolitie Midden- en West-Brabant;
* drs. R.R. Brokerhof, directeur GGD Amstelland - De Meerlanden;
* mr. E.S.A. van der Meer, directeur GGD Nieuwe Waterweg Noord;
* drs. J.H. Siepel, plaatsvervangend directeur Voorlichting, ministerie van BZK;

* dr. J.C. Dona, directeur Projectbureau Millennium Overheid, ministerie van BZK;

* mr. G. Herkemij (adviserend lid), directeur Brandweer en Rampenbestrijding, ministerie van BZK.

Deel: ' Installatie commissie openbare orde bij millenniumproblemen '
Lees ook