Provincie Zuid-Holland


2 februari 1999

Bentwoud weer stap dichterbij Installatie gebiedscommissie Zoetermeer-Zuidplas

Op 4 februari worden de Raamplancommissie en de vier deelgebiedscommissies van het project Zoetermeer- Zuidplas in het provinciehuis geïnstalleerd door gedeputeerde Jan Heijkoop. Belangrijk onderdeel van het project is de deelgebiedscommissie Bentwoud. De commissie wordt ingesteld om de realisatie van het bos te begeleiden. In een eerder stadium is al vastgesteld hoe het bos er uit komt te zien.

Bentwoud
Het ongeveer 1000 hectare grote bos moet de komende tien jaar gefaseerd worden aangelegd. Het bos is bedoeld voor inwoners van de Randstad, die er tot rust kunnen komen en genieten van de natuur. Het Bentwoud wordt het grootste bos in de Randstad. Een groot deel van het bos wordt niet in gelid aangelegd, maar kan zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. Een van de eerste acties van de deelgebiedscommissie is het planten van een symbolische eerste boom in dit najaar.

Het bos vormt een belangrijke schakel in het geheel van grote groengebieden in Zuid-Holland: de zogenaamde Randstad Groen Structuur. Het Strategisch Groenproject Zoetermeer -Zuidplas omvat naast het Bentwoud de Zuidplaspolder/Goudse regio en het gebied rond de Rotte. Deze gebieden vormen belangrijke verbindingszones tussen het Bentwoud en de verder gelegen groengebieden.

Taken en samenstelling
De Raamplancommissie neemt besluiten op hoofdlijnen. Gelijktijdig met de installatie van deze commissie wordt een Afsprakenkader, waarmee gedeputeerde Heijkoop overeenstemming bereikte met de agrarische sector, vastgesteld. In dit Afsprakenkader wordt o.a. de wijze van grondverwerving vastgelegd. Belangrijke taken van de deelgebiedscommissies zijn het maken van gedetailleerde plannen voor de uitvoering van de groene zones in het betreffende gebied. De commissies zijn breed samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Zo zijn verschillende gemeenten, de Zuid-Hollandse Milieufederatie, de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO), waterschappen en anderen vertegenwoordigd.

Deel: ' Installatie gebiedscommissie Zoetermeer-Zuidplas '
Lees ook