Gemeente Den Haag

2001-09-06: Installatie Jeugdraad Duinoord

Op zaterdag 8 september installeert wethouder Jetta Klijnsma (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) de eerste Jeugdraad in Duinoord. Om 13.00 uur worden elf jongeren officieel raadslid van de eerste Haagse Jeugdraad in jeugdcentrum de Duinslag, Stadhoudersplantsoen. De voorlopig elf jonge raadsleden (12 - 17 jaar) zullen toezien op de leefbaarheid in hun wijk. Hiermee is een stap gezet om jongeren te betrekken bij het schoon, heel en veilig houden van hun leefomgeving. De Jeugdraad is een initiatief van Dienst Stadsbeheer, Stichting Welzijn Scheveningen en Stichting BOOG.

Jeugdraad
De Jeugdraad in Duinoord telt vooralsnog elf leden die samen met Stadsbeheer een klussenlijst opstellen en beheren om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De jongeren signaleren mogelijke problemen en kunnen eventueel samen met andere jongeren uit de wijk deze klussen opknappen tegen een vergoeding. De klussen kunnen variëren van het verwijderen van graffiti tot het assisteren bij wijkevenementen.

De Jeugdraad en 'Den Haag maak je zelf'
De instelling van de Jeugdraad past in de publiekscampagne 'Den Haag maak je zelf'. Deze campagne heeft tot doel Hagenaars te betrekken bij de leefbaarheid in de wijk. Ook is het de bedoeling om de eigen verantwoordelijkheid van Hagenaars te benadrukken als het gaat om de woonomgeving schoon, heel en veilig te houden.

Als de ervaringen met de Jeugdraad Duinoord positief zijn, worden in andere wijken ook Jeugdraden geïnstalleerd.

6 september 2001

last update: 7 september 2001 ;pag.: 8213; auteur: 77

Deel: ' Installatie Jeugdraad Duinoord in Den Haag '
Lees ook