Provincie Groningen


Groningen, 28 mei 1999 persbericht nr. 118

UITNODING AAN DE PERS

Installatie landinrichtingscommissie Oldambt

Op woensdag 26 mei a.s. zal gedeputeerde R. Jansen de Landinrichtingscommissie Herinrichting met Administratief Karakter (HAK) Oldambt installeren. Deze installatie zal plaatsvinden in Restaurant In den Stallen, Oostereinde 10 te Winschoten en zal beginnen om 8.30 uur.

Het doel van de HAK Oldambt is het bevorderen van het herstel van de agrarische structuur en het versterken van het agrarisch landschap in het Oldambt waar deze verstoord wordt als gevolg van grondverwerving ten behoeve van de Blauwe Stad en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een nevendoelstelling is het op vrijwillige basis vrijmaken van gronden voor de EHS, de Blauwe Stad en voor aanpassingen van wegen, waterlopen en landschap.

De HAK is bedoeld als ondersteuning voor agrariers die met hun bedrijf geheel of gedeeltelijk in de Blauwe Stad en of de EHS zijn gelegen. Het plangebied ligt in de gemeenten Winschoten, Scheemda, Reiderland, Menterwolde en Bellingwedde.

U wordt van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129 of Margreet Noordhof, afdeling ruimte van de dienst Ruimte en Milieu, tel. 050 3164377

Deel: ' Installatie landinrichtingscommissie Oldambt Groningen '
Lees ook