Gemeente Bolsward


INSTALLATIE RAADSGRIFFIER HARTHOLT

Op dinsdag 28 januari is, tijdens de raadsvergadering, mevr. J.A. Hartholt geïnstalleerd als raadsgriffier.
Mevrouw Hartholt was al werkzaam bij de gemeente Bolsward als beleidsambtenaar Bestuurszaken en secretaris van de Commissie Bezwaar en Beroep.
Mevrouw Hartholt is 27 jaar, en daarmee, voor zover ons bekend, de jongste raadsgriffier in Nederland.
Na haar officiële installatie sprak de griffier een dankwoord uit, waarin zij o.m. aangaf zich volledig in te zetten om het ingevoerde duale stelsel zo goed mogelijk gestalte te geven binnen het bestuur van de gemeente Bolsward.

Zoekwoorden:

Deel: ' Installatie raadsgriffier Hartholt gemeente Bolsward '
Lees ook