Gemeente Amersfoort


december 1999

Regionale programmaraad feestelijk geïnstalleerd

Tijdens een feestelijke bijeenkomst rond de zendmast in Amersfoort is op vrijdag 26 november de regionale programmaraad geïnstalleerd. De programmaraad adviseert de beheerder van het kabelnet over de samenstelling van het wettelijke basispakket van omroepprogramma's op televisie en radio. Namens de deelnemende gemeenten, Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Soest, stelde de Amersfoortse wethouder mediazaken, mevrouw E.Geluk-Hennink, de twaalf leden van het adviesorgaan aan de aanwezigen voor.

De leden vertegenwoordigen elk een specifieke groep in de samenleving zoals levensbeschouwelijke organisaties, culturele- en sportorganisaties, senioren, jongeren, allochtonen en vrouwen. Per deelnemende gemeente zijn drie leden formeel door de respectievelijke gemeenteraden benoemd. Het advies van de raad over de samenstelling van het wettelijke basispakket van 15 televisie en 25 radioprogramma's moet in elk geval de programma's bevatten van het zogenoemde 'must-carry- pakket'. Daarbij moet het programma-aanbod veelzijdig zijn samengesteld en moet het aansluiten bij de voornaamste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de gemeente leven. Alleen om zeer zwaarwegende redenen kan de exploitant afwijken van het advies van de programmaraad. De participerende gemeenteraden stellen gezamenlijk één programmaraad in. De leden van de programmaraad representeren een maatschappelijke stroming en dus niet de afzonderlijke gemeente door wie zij zijn aangesteld.

Meer dienstverlening door wetswijzigingen
Op 5 juli 1997 verscheen in het Staatsblad de Wet tot wijziging van bepalingen van de mediawet, de Wet op de telecommunicatie- voorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935. Dit gebeurde in het kader van de liberalisering van de mediawetgeving. Volgens de gewijzigde wetten mogen kabelexploitanten zelf programma's aanbieden en zijn de regels voor het onverkort en gelijktijdig doorgeven van programma's versoepeld. In de nieuwe mediawet is bepaald dat in gemeenten waar een kabelnet aanwezig is, de gemeenteraad een programmaraad instelt. De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Soest hebben besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om dit gezamenlijk te doen. Op die manier worden de verschillende kabelnetten gekoppeld en ontstaat er feitelijk één kabelnet.

Deel: ' Installatie regionale programmaraad Amersfoort en omstreken '
Lees ook