Gemeente Goes

Persbericht

12 februari 1998

Installatie stadswachten en toezichthouders

Op vrijdag 12 februari 1999 om 10.00 uur installeert burgemeester drs. D.J. van der Zaag vijf Goese stadswachten en drie toezichthouders. De stadswachten komen in dienst bij de gemeente Goes via de Melkert I-regeling. De toezichthouders komen in dienst bij de Stichting Stadstoezicht Vlissingen - Middelburg. De bijeenkomst is in het stadhuis aan de Grote Markt in Goes. Tegelijkertijd vindt de diploma-uitreiking plaats van het 'Bedrijfsdiploma Toezichthouder'. De Goese stadswachten surveilleren in eerste instantie in het centrum van Goes tijdens de openingstijden van de winkels, op marktdagen en tijdens evenementen. Na een inwerkperiode van een half jaar zijn de stadswachten in principe ook in andere wijken en op andere tijdstippen inzetbaar. Het is overigens niet de bedoeling dat zij politietaken overnemen. De komenden maanden worden zij begeleid door een externe deskundige, de heer P. Zuijkerbuijk. De stadswachten zijn gehuisvest in het stadskantoor.

Het programma voor 12 februari is als volgt:
9.45 uur Ontvangst met koffie.
10.00 uur Toespraak door burgemeester drs. D.J. van der Zaag.
* Voorlezen van de 'Verklaring van zuivering en geheimhouding' door mevrouw N. van Houten, toezichthouder Vlissingen - Middelburg.
* Installatie van stadswachten en toezichthouders gevolgd door de uitreiking van het 'Bedrijfsdiploma Toezichthouder', door burgemeester D.J. van der Zaag.

* Toespraak door mevrouw L. Besemer, stadswacht Goes.
* Toespraak door de heer K. van de Beek, plv. directeur Stichting Stadstoezicht Vlissingen-Middelburg.

* Afsluiting door burgemeester drs. D.J. van der Zaag.

Deel: ' Installatie stadswachten en toezichthouders Goes '
Lees ook