Gemeente Leeuwarden

Installatie Wethouders en Raadsleden 27 mei 2002

Installatie wethouders 2002 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 27 mei 2002 zijn de wethouders van het nieuwe college van b en w geïnstalleerd. Van tevoren gaven de partijen NLP, Christen Unie en Leefbaar Leeuwarden een stemverklaring. Zij maken plaats in de raad voor vijf nieuwe raadsleden, te weten dhr. B.A. van der Straten en dhr A. Zijlstra uit Leeuwarden (PvdA), dhr. S. Tamminga uit Leeuwarden (CDA), dhr. D.H. Kiestra uit Goutum (VVD) en dhr. J.A. Nicolai uit Leeuwarden (PAL/GroenLinks).

Deze raadsleden zijn eveneens geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering, met uitzondering van de heer Zijlstra. Hij zal op 10 juni worden geïnstalleerd

Na de installatie volgde een debat over het concept-collegeprogramma. De coalitiepartijen gingen met name in op het hoe en waarom van de bezuinigingen en gaven aan waarom voor de voorliggende maatregelen is gekozen. De coalitiepartijen gaven allen aan zich te herkennen in het collegeprogramma. De VVD ging in op de samenstelling van het college. De heer van Mourik gaf aan de ervaring van de huidige collegeleden waardevol te vinden en legde de nadruk op continuïteit van het bestuur.

De oppositiepartijen hadden moeite met het feit dat de collegeonderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvonden. Daarnaast gingen ze in op de gekozen bezuinigingsmaatregelen, met name op de bezuinigingen op het personeel van de ambtelijke organisatie en de stijging van de gemeentelijke lasten. De oppositiepartijen gaven aan het collegeprogramma niet te onderschrijven en voor kennisgeving aan te nemen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Installatie Wethouders en Raadsleden Leeuwarden '
Lees ook