Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 MAART 1999

Instandhouding van vleermuizenpopulaties

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister van Leefmilieu Theo KELCHTERMANS heeft de Vlaamse regering principieel ingestemd met een voorontwerp van Decreet dat de Overeenkomst inzake de instandhouding van vleermuizen in Europa, ondertekend in Londen op 4/12/1991, goedkeurt. Dit voorontwerp wordt nu overgemaakt voor advies aan de Raad van State. De Overeenkomst heeft tot doel de bedreigingen voor de vleermuissoorten in Europa aan te pakken.

In Vlaanderen komen momenteel 18 vleermuizensoorten voor. De overeenkomst beoogt de bescherming van deze vleermui- zen en hun habitats. Concreet gaat het hier om:
- een verbod op het vangen, vasthouden of opzettelijk doden;

- de bescherming van plaatsen die belangrijk zijn voor de beschutting van vleermuizen en hun verblijfplaatsen;
- de bewustmaking van het publiek;

- het aanmoedigen van en het streven naar het gebruik van "vleermuizen-vriendelijke" bestrijdingsmiddelen en chemische houtbehandelingsproducten.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Instandhouding van vleermuizenpopulaties Europa '
Lees ook