Gemeente Enkhuizen

week 6: Instellen invalidenparkeerplaats op de Snouckstraat

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om een invalidenparkeerplaats in te stellen op de Snouckstraat ten behoeve van mevrouw Hoogendoorn-Limonard, omdat zij hiervoor, medisch gezien, in aanmerking komt. De parkeerplaats zal aangelegd worden aan de voorkant van Snouckstraat 16. De invalidenparkeerplaats zal door bord E6 (aanduiding gehandicaptenparkeerplaats) en een onderbord met het kenteken van de auto van mevrouw Hoogendoorn-Limonard aangeduid worden.

Het verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het loket Burgerzaken in het stadskantoor. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun gemotiveerde bezwaren schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Informatie:
Dhr. K. Venhuizen, medewerker Stedelijke Ontwikkeling, tel.: (0228) 36 02 53 (alleen op maandag en woensdag aanwezig).

Zoekwoorden:

Deel: ' Instellen invalidenparkeerplaats Snouckstraat Enkhuizen '
Lees ook