Gemeente Enkhuizen

week 6: Instellen van parkeerverbod op de Venuslaan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het parkeerverbod op het particuliere parkeerterrein aan de Venuslaan, achter de Oudegracht, uit te breiden. In de huidige situatie wordt er ook buiten de parkeervakken geparkeerd, waardoor de ingang tot het parkeerterrein en de woningen voor motorvoertuigen wordt geblokkeerd. Om de bereikbaarheid van de woningen voor hulpdiensten en de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen te garanderen, is het gewenst om het verbod uit te breiden tot aan de Venuslaan.

Het verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het loket Burgerzaken in het stadskantoor. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun gemotiveerde bezwaren schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Informatie:
Dhr. K. Venhuizen, medewerker Stedelijke Ontwikkeling, tel.: (0228) 36 02 53 (alleen op maandag en woensdag aanwezig).

Zoekwoorden:

Deel: ' Instellen parkeerverbod Venuslaan Enkhuizen '
Lees ook