expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Instelling commissie openbaar......

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
9 april 1999

MINISTERRAAD AKKOORD MET INSTELLING INTERDEPARTEMENTALE COMMISSIE

OPENBAAR BESTUUR

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met de instelling van de Interdepartementale Commissie Openbaar Bestuur (ICOB). De ICOB is ÄÄn van de ambtelijke voorportalen van de Raad voor Justitie, Bestuur en Veiligheid (RJBV), een onderraad van de ministerraad. De RJBV bereidt besluiten voor op het terrein van o.m. algemeen wetgevingsbeleid, rechtshandhaving en rechtspleging, integraal veiligheidsbeleid en de inrichting en functioneren van het openbaar bestuur.
De overige ambtelijke voorportalen van de RJBV zijn de Interdepartementale Commissie voor Veiligheid en Rechtshandhaving (ICVR) en de Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en Wetgevingsbeleid (ICCW).

RVD, 09.04.1999


09 apr 99 19:33

Deel: ' Instelling Interdepartementale Commissie Openbaar Bestuur '
Lees ook