Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

19 februari 2001

Instelling Jelle Zijlstra Professorial Fellowship bij NIAS

Met ingang van 1 september 2001 beschikt het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar, over een nieuw, speciaal fellowship, het Jelle Zijlstra Professorial Fellowship. Het zeer prestigieuze Zijlstra-fellowship, dat in beginsel bestemd is voor een buitenlandse onderzoeker, beoogt een extra stimulans te geven aan de beoefening van de economische wetenschap in Nederland.

De initiatiefnemers hebben er de naam van Jelle Zijlstra (1918) aan verbonden om deze eminente beoefenaar van de economische wetenschappen te eren. Zijlstra is zowel hoogleraar geweest als minister van Economische Zaken en van Financiën, minister-president en president van De Nederlandsche Bank en hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De naam van het fellowship geeft tevens een indicatie van de vakgebieden binnen de economie waaraan in de eerste plaats wordt gedacht, te weten: toegepaste monetaire economie, macro-economie en openbare financiën.

Het fellowship is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Minister van Financiën, De Nederlandsche Bank, het Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, de ABN AMRO Bank, de ING Groep, de Fortis Bank (Nederland), AEGON Nederland en de Rabobank Groep. Voorzitter van het stichtingsbestuur is prof. drs. V. Halberstadt, hoogleraar Openbare financiën te Leiden, secretaris de rector van het NIAS, prof. dr. H.L. Wesseling.

Het NIAS, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, ontvangt elk jaar veertig gastonderzoekers uit binnen- en buitenland, die voor dat jaar zijn vrijgesteld van onderwijs- en andere verplichtingen om zich geheel te kunnen wijden aan wetenschappelijk onderzoek. Het NIAS bestrijkt het hele terrein van de mens-, maatschappij- en geesteswetenschappen, dus ook de economie.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' Instelling Jelle Zijlstra Professorial Fellowship bij NIAS '
Lees ook