---

Ministerie van Defensie---

Instelling Ongevallencommissie Defensie

07-03-2003

Persbericht ministerie van Defensie DV/PB019

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap heeft vandaag de Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie (TCOD) ingesteld. Deze externe onafhankelijke commissie zal zowel onderzoek doen naar defensieongevallen, als naar de wijze waarop Defensie is omgegaan met de gevolgen van ongevallen.

Dr. ir. J.P. Visser, de huidige voorzitter van de Commissie Buisleidingen van de Raad voor de Transportveiligheid, is benoemd tot voorzitter van de TCOD. Daarnaast maken mr. G.C. Gillissen en het oud-kamerlid drs. J.S.J. Hillen van de commissie deel uit. Mr. P. Van Vollenhoven heeft zich bereid verklaard als adviseur van de TCOD op te treden.

De onafhankelijke TCOD opereert autonoom, hetgeen betekent dat zij haar eigen werkwijze regelt en zelf de voorvallen voor onderzoek selecteert. De commissie brengt eindrapport uit aan de Staatssecretaris van Defensie en is bevoegd aanbevelingen te doen. Eventuele openbaarmaking van het eindrapport is een eigen bevoegdheid van de commissie. De TCOD heeft een tijdelijke status en zal overgaan in de Onderzoeksraad voor de Veiligheid wanneer deze operationeel wordt.

Gerelateerde pagina's

* Tijdelijke commissie ongevallenonderzoek

Deel: ' Instelling Ongevallencommissie Defensie ingesteld '
Lees ook