Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
21 maart 2003

Instelling viertal agentschappen

De ministerraad heeft ingestemd met het instellen van een viertal agentschappen. Het betreft het agentschap Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het agentschap Domeinen Roerende Zaken van het ministerie van Financiën, het agentschap Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het agentschap Novem (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu) van het ministerie van Economische Zaken. Novem treedt op 1 januari 2004 in werking. Ook is besloten de tijdelijke agentschapstatus van het Studiecentrum Rechtspleging van het ministerie van Justitie te verlengen tot 1 januari 2005.
De ministerraad is van mening dat het invoeren van agentschappen de doelmatigheid binnen de rijksdienst bevordert. Dit betekent dat er afspraken gemaakt kunnen worden over kostprijzen en kwaliteit van producten en diensten en dat daarover achteraf verantwoording kan worden afgelegd. Hierdoor kan het niveau van de dienstverlening worden verhoogd. RVD, 21.03.2003Deel: ' Instelling viertal agentschappen '
Lees ook