Gemeente Zwolle

Gemeente stemt in met stimuleringsproject Exit in Holtenbroek

Datum uitgave: 28-08-2001

Onderwerp :Werk

College stemt in met stimuleringsproject EXIT in Holtenbroek

Het college van Burgemeester en Wethouders stemt in met het Stimuleringsproject EXIT 2001-2003. Het doel van het project is langdurig werkloze allochtonen en allochtone WAO-ers (van 18 tot 50 jaar) in de wijk Holtenbroek terug te brengen in het arbeidsproces op een wijkgerichte manier. Het project ´Pa Un Miho Manan´ (PUMM) van de gemeente in Holtenbroek wordt geïntegreerd in het EXIT project. PUMM was erop gericht om Antillianen en Arubanen weer aan het werk te helpen in deze wijk. Het project EXIT loopt drie jaar en gaat op 1 oktober 2001 van start. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een subsidie toegezegd van ' 785.000,- voor de periode van drie jaar.

De nota wordt in de raadscommissie Werk en Welzijn van 5 september behandeld en gaat daarna naar de gemeenteraad van 24 september.

Doelstelling
De doelstelling van EXIT is om in een periode van drie jaar 50 uitkeringsgerechtigde Antillianen/ Arubanen en 100 andere uitkeringsgerechtigde allochtonen in de wijk Holtenbroek te plaatsten in een reguliere of gesubsidieerd baan of te plaatsen in een arbeidsmarkt gericht scholingstraject. Het Stimuleringsproject EXIT wordt op dezelfde wijkgerichte manier opgezet als het pilotproject ENTREE in de Zeeheldenbuurt.

Uitvoering
De uitvoering van dit project wordt gedaan door de stichting Zorgconcept uit Zwolle. In nauwe samenwerking met de casemanager(s) van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Verder is de stichting Stad en Welzijn in het project betrokken. De doelgroep wordt in samenwerking met politie, leerplichtambtenaar en anderen door het zogteam benaderd in de wijk, waarna er een plan van aanpak wordt opgesteld. Zo krijgen deze uitkeringsgerechtigden een traject aangeboden richting werk. Er wordt gewerkt vanuit een gebouw naast het wijkcentrum Holtenbroek.

Bron: afdeling Communicatie

Datum van 28-08-2001 tot 01-10-2001

Deel: ' Instemming B&W Zwolle stimuleringsproject Exit Holtenbroek '
Lees ook