Nederlandse Vereniging van journalisten

Instemming met AT5- CAO
De personeelsleden van de Amsterdamse zender AT5 hebben ingestemd met een tweejarige CAO tot eind 2000. De lonen gaan volgend jaar met 2 procent per 1 maart en 1,5 procent per 1 juni omhoog. Begin augustus dreigde het personeel nog met actie. De directie legde aanvankelijk een buitengewoon schamel voorstel op tafel. Het pakket waarover nu overeenstemming is ontstaan is volgens de NVJ aanmerkelijk beter.
Er wordt een behoorlijke stap richting omroep-CAO gezet. Er komt een nieuw loongebouw, (invoering met terugwerkende kracht tot begin dit jaar), de pensioenlasten worden eerlijker verdeeld en het ondersteunende personeel krijgt een onregelmatigheidstoeslag. Ook heeft de NVJ sterke vooruitgang geboekt bij de CAO voor het personeel bij TV8 Brabant. Over 1999 gaat het loon in totaal 3 procent omhoog. Vanaf volgend jaar zal voor het voltallige personeel de CAO-publieke omroep van kracht zijn. Naar verwachting wordt eind deze maand een definitief akkoord bereikt over samenwerking met Omroep Brabant.

Deel: ' Instemming met AT5- CAO '
Lees ook