Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek


NWO-instituten zeer goed bevonden 1 december 1999

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft dit voorjaar vijf van haar zeven onderzoeksinstituten laten evalueren. De hiertoe ingestelde internationale evaluatiecommissies komen tot de conclusies dat alle instituten in ruime mate aan de norm van topinstituten beantwoorden. Het onderzoek is niet alleen van excellente kwaliteit, het is ook vooraanstaand in internationaal perspectief. Ondanks de beperkte financiële armslag van NWO blijft het basisbudget voor de instituten voor de komende zes jaar op het niveau van 1999, zon 130 miljoen gulden.

De evaluatiecommissies hebben de Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland (ASTRON), het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON) grondig doorgelicht. CWI, NIOZ en ING kregen het oordeel zeer goed, ASTRON en SRON het oordeel excellent. De evaluatie betrof de afgelopen periode van vijf jaar.

Het aandeel van ASTRON bij de ontwikkeling van phase array-technieken voor een nieuwe generatie radiotelescopen werd door de commissie betiteld als state of the art. Wel dient deze NWO-stichting de mogelijkheden van de recent opgewaardeerde Westerbork-telescoop, zoals het meten op verschillende frequenties, beter bekend te maken bij universitaire onderzoekers.

Het sterke punt voor CWI is het entameren van nieuwe onderwerpen op het grensvlak van wiskunde en informatica. Ook de deelneming aan internationale consortia en onderzoekscholen werd hoog aangeschreven. Het instituut kan een rol spelen bij het verbeteren van het toekomstbeeld voor de wiskunde, bijvoorbeeld door het organiseren van cursussen voor schooldecanen.

Het ING scoort uitstekend op het gebruik van nieuwe media, zoals elektronisch publiceren en het gebruik van internet bij het ontsluiten van historische bronnen. De uitwisseling met universitaire onderzoekers is nog voor verbetering vatbaar.

Voor NIOZ werd de exploitatie van het onderzoekschip Pelagia als goed aangemerkt, evenals de internationale samenwerking. Punt van aandacht is het aanscherpen van de instituutsmissie.

Het instituut SRON is betrokken bij grote internationale ruimtevaartprojecten. Voor het HIFI-project is SRON principal investigator (hoofdaannemer). Wel is enige verjonging van het personeel nodig, zeker nu de komende jaren een deel van het management zal vertrekken.

De overige twee NWO-instituten, NSCR en de FOM-instituten Amolf, Nikhef en Rijnhuizen zijn in aparte ronden geëvalueerd.

De evaluatiecommissies werden voorgezeten door dr. K. Menten, Max-Planck-Institut für Radioastronomie (ASTRON), prof. dr. J. Baeten, Technische Universiteit Eindhoven (CWI), prof. dr. P. Boomgaard, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (ING), prof. dr. W. van Vierssen, International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering Delft (NIOZ) en mw. prof. dr. C. Cesarsky, Commisariat à lÉnergie Atomique (SRON).

Nadere informatie bij NWO, afdeling Centrale Programmas, tel. 070 3440844 of 3440853, fax 070 3440620, email kroef@nwo.nl.

Deel: ' Instituten Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) goed bevonden '
Lees ook