X
X
X Gemeente Amsterdam


College presenteert visie op beeldcultuur

INSTITUUT VOOR BEELDCULTUUR IN AMSTERDAMS MUSEUMKWARTIER

De gemeente Amsterdam wil het gebouw van het Conservatorium van Amsterdam aan de Van Baerlestraat 27 om niet ter beschikking stellen aan het nieuw op te richten 'Instituut voor de Beeldcultuur'. In de plannen van het college van B&W neemt de gemeente samen met het Prins Bernhardfonds de verantwoordelijkheid voor de benodigde investeringen in het pand ten bedrage van 56 60 miljoen gulden. Voor de overige exploitatie en programmering wordt een gezamenlijke jaarlijkse bij-drage van de gemeente en het Prins Bernhardfonds van 2,38 miljoen gulden voorzien. De mogelijkheid voor vestiging van het instituut in Nederlands bekendste Museumkwartier staat in een plan dat de wethouder voor de Cultuur, Jikkie van der Giessen, vandaag (maandag 15 maart), aan staatssecretaris Van der Ploeg heeft aangeboden. In een conservatieve raming verwacht Amsterdam 150.000 bezoekers per jaar.

In de visie van de gemeente Amsterdam krijgt het 'Instituut voor de Beeldcultuur' een centrale positie in de verdere uitbouw van een zogenaamde 'Mainport voor de Beeldcultuur'. Hieraan wordt al geruime tijd door een groot aantal kunstinstellingen samengewerkt. Dit drie-delig plan voor de beeldcultuur omvat:

1. Een 'Instituut voor de Beeldcultuur' samen met een uitbreiding van het Filmmuseum, nauw samenwerkend, maar met elk een eigen identiteit, in één accommodatie die ook als 'moederhuis' voor een ruimer netwerk van organisaties en activiteiten fungeert.

2. Versterking van de samenwerking tussen verwante instellingen, met name bij de ontwikkeling, programmering, marketing en netwerkvorming (binnen Amsterdam, nationaal en internationaal).

3. Uitwerking van het plan voor een Medialab in samenhang met de Openbare Bibliotheek (al in gang gezet beleid).

De verhuizing van het Conservatorium van Amsterdam naar het Oosterdokseiland is gepland voor 2003. Het gebouw aan de Van Baerlestraat kan in 2004 gereed zijn voor ingebruikname door het 'Instituut voor de Beeldcultuur'.

Amsterdam, 15 maart 1999Pb-22 Jaap Nieuwenhuis 5523271

Deel: ' Instituut voor Beeldcultuur in Amsterdams Museumkwartier '
Lees ook